Nezaradené

Vyplácanie podielu na zisku POD za rok 2021

Na základe rozhodnutia Náhradnej výročnej členskej schôdze POD Vechec dňa 25.05.2023 bude POD Vechec

vyplácať podiel na zisku členom POD a vlastníkom DPL POD Vechec.

 

Predmetný podiel na zisku bude vyplatený z nerozdeleného zisku POD za rok 2021 s tým, že na jeho vyplatenie

sa vzťahujú všetky platné právne predpisy súvisiace so zdanením.

 

Pri nižších čiastkach, pokiaľ bude v pokladni POD dostatok hotovostných finančných zdrojov, je možné

výnimočne vyplatiť tieto dividendy v hotovosti z pokladne POD. V prípade záujmu o výplatu na účet, oznámte

číslo účtu na uvedený kontakt. Aby sme Vám mohli dividendy vyplatiť, musíte sa nášmu pracovníkovi preukázať

platným preukazom totožnosti. Výplata dividend bude realizovaná týždenne od 04.09.2023, od pondelka do stredy

v čase od 9:00 hod do 13:00 hod.

 

Prípadné nejasnosti konzultujte osobne alebo telefonicky u pána Ing. Pavla Filipeka, t.č. 0901 711 364.

 

Vo Vechci, dňa 30.08.2023

 

Bindas Marián, predseda predstavenstva POD

OZNAM

POD Vechec týmto oznamuje, že v pracovných dňoch

od 04.09.2023 do 14.09.2023

v čase od 8:00 hod do 14:00 hod

a v sobotu

09.09.2023 a 16.09.2023

v čase od 8:00 hod do 13:00 hod

budeme vydávať naturálie za nájomné (pšenica). Výdaj kukurice včas oznámime.

Záujem o kukuricu je potrebné nahlásiť v uvedených termínoch.

 

Bindas Marián

predseda predstavenstva POD

OZNAM

POD Vechec týmto oznamuje, že v dňoch

24.11.2022, 25.11.2022 a 26.11.2022,

t.j. štvrtok, piatok a sobota sa bude vydávať kukurica.

Možnosť vybrať obilie bude v čase od 8:00 do 14:00,

a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod.

Bindas Marián

predseda predstavenstva POD Vechec

Vyplácanie podielu na zisku POD za rok 2020

Na základe rozhodnutia Náhradnej výročnej členskej schôdze POD Vechec dňa 24.05.2022 bude POD Vechec

vyplácať podiel na zisku členom POD a vlastníkom DPL POD Vechec.

 

Predmetný podiel na zisku bude vyplatený z nerozdeleného zisku POD za rok 2020 s tým, že na jeho vyplatenie

sa vzťahujú všetky platné právne predpisy súvisiace so zdanením.

 

Pri nižších čiastkach, pokiaľ bude v pokladni POD dostatok hotovostných finančných zdrojov, je možné

výnimočne vyplatiť tieto dividendy v hotovosti z pokladne POD. V prípade záujmu o výplatu na účet, oznámte

číslo účtu na uvedený kontakt. Aby sme Vám mohli dividendy vyplatiť, musíte sa nášmu pracovníkovi preukázať

platným preukazom totožnosti. Výplata dividend bude realizovaná týždenne od 20.09.2022, od pondelka do stredy

v čase od 9:00 hod do 13:00 hod.

 

Prípadné nejasnosti konzultujte osobne alebo telefonicky u pána Ing. Pavla Filipeka, t.č. 0901 711 364.

 

Vo Vechci, dňa 10.08.2022

 

Bindas Marián, predseda predstavenstva POD

OZNAM

POD Vechec týmto oznamuje, že v pracovných dňoch

od 06.09.2021 do 17.09.2021

v čase od 8:00 hod do 14:00 hod

a v sobotu  18.09.2021

v čase od 8:00 hod do 13:00 hod

budeme vydávať naturálie za nájomné (pšenica). Výdaj kukurice včas oznámime.

Bindas Marián

predseda predstavenstva POD

OZNAM

Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec v zmysle uznesenia predstavenstva zo dňa 28.4.2021 ponúka na odpredaj časť hospodárskeho dvora Ortáše ( farma dojníc ).

Konkrétne podmienky v prípade záujmu sa prejednajú pri osobnom stretnutí.

 

Bindas Marián

predseda predstavenstva POD Vechec

Vyplácanie podielu na zisku POD za rok 2019

Na základe rozhodnutia Náhradnej výročnej členskej schôdze POD Vechec dňa 10.8.2021 bude POD Vechec vyplácať podiel na zisku členom POD a vlastníkom DPL POD Vechec.

Predmetný podiel na zisku bude vyplatený z nerozdeleného zisku POD za rok 2019 s tým, že na jeho vyplatenie sa vzťahujú všetky platné právne predpisy súvisiace so zdanením.

Pri nižších čiastkach, pokiaľ bude v pokladni POD dostatok hotovostných finančných zdrojov, je možné výnimočne vyplatiť tieto dividendy v hotovosti z pokladne POD. V prípade záujmu o výplatu na účet, oznámte číslo účtu na uvedený kontakt. Aby sme Vám mohli dividendy vyplatiť, musíte sa nášmu pracovníkovi preukázať platným preukazom totožnosti. Výplata dividend bude realizovaná týždenne od pondelka do stredy v čase od 9:00 hod do 12:00 hod.

Prípadné nejasnosti konzultujte osobne alebo telefonicky u pána Ing. Pavla Filipeka, t.č. 0901 711 364.

Vo Vechci dňa 5.11.2021

Bindas Marián, predseda predstavenstva POD

Odkúpenie pôdy

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho obchodného družstva vo Vechci Vám ponúka možnosť odpredaja Vami vlastnenej pôdy, ktorú prenajímate nášmu POD Vechec. Cena bude riešená individuálne v závislosti od výmery pôdy, druhu pôdy a katastrálneho územia. Kúpna cena Vám bude uhradená okamžite po podpise zmluvy.

Pokiaľ máte záujem o odpredaj pôdy, prosíme o urýchlené oznámenie Vášho rozhodnutia a nákup pôdy sa bude realizovať podľa poradia dohodnutých predajov.

Ak ste sa rozhodli pre predaj pôdy nášmu poľnohospodárskemu obchodnému družstvu, kontaktujte sa s našim pracovníkom Ing. Pavlom Filipekom, t.č. 0901 711 364, s ktorým si upresnite spôsob predloženia potrebných dokladov a ďalší postup pri realizácii obchodu.

 

Vo Vechci dňa 04.12.2020

 

Bindas Marián, predseda predstavenstva POD

OZNAM

POD Vechec týmto oznamuje, že v dňoch

3.12.2020, 4.12.2020 a 5.12.2020,

t.j. štvrtok, piatok, sobota sa bude vydávať kukurica.

Možnosť vybrať obilie bude v čase od 8:00 do 14:00 hod.

 

Bindas Marián

predseda predstavenstva POD

OZNAM

POD Vechec týmto oznamuje, že v pracovných dňoch

od 07.09.2020 do 18.09.2020

v čase od 8:00 hod do 14:00 hod

a v sobotu 19.09.2020

v čase od 8:00 hod do 13:00 hod

budeme vydávať naturálie za nájomné (pšenica).

Výdaj kukurice včas oznámime.

Bindas Marián

predseda predstavenstva POD