Nezaradené

OZNAM

POD Vechec týmto oznamuje, že v pracovných dňoch

od 06.09.2021 do 17.09.2021

v čase od 8:00 hod do 14:00 hod

a v sobotu  18.09.2021

v čase od 8:00 hod do 13:00 hod

budeme vydávať naturálie za nájomné (pšenica). Výdaj kukurice včas oznámime.

Bindas Marián

predseda predstavenstva POD

OZNAM

Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec v zmysle uznesenia predstavenstva zo dňa 28.4.2021 ponúka na odpredaj časť hospodárskeho dvora Ortáše ( farma dojníc ).

Konkrétne podmienky v prípade záujmu sa prejednajú pri osobnom stretnutí.

 

Bindas Marián

predseda predstavenstva POD Vechec

Vyplácanie podielu na zisku POD za rok 2019

Na základe rozhodnutia Náhradnej výročnej členskej schôdze POD Vechec dňa 10.8.2021 bude POD Vechec vyplácať podiel na zisku členom POD a vlastníkom DPL POD Vechec.

Predmetný podiel na zisku bude vyplatený z nerozdeleného zisku POD za rok 2019 s tým, že na jeho vyplatenie sa vzťahujú všetky platné právne predpisy súvisiace so zdanením.

Pri nižších čiastkach, pokiaľ bude v pokladni POD dostatok hotovostných finančných zdrojov, je možné výnimočne vyplatiť tieto dividendy v hotovosti z pokladne POD. V prípade záujmu o výplatu na účet, oznámte číslo účtu na uvedený kontakt. Aby sme Vám mohli dividendy vyplatiť, musíte sa nášmu pracovníkovi preukázať platným preukazom totožnosti. Výplata dividend bude realizovaná týždenne od pondelka do stredy v čase od 9:00 hod do 12:00 hod.

Prípadné nejasnosti konzultujte osobne alebo telefonicky u pána Ing. Pavla Filipeka, t.č. 0901 711 364.

Vo Vechci dňa 5.11.2021

Bindas Marián, predseda predstavenstva POD

Odkúpenie pôdy

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho obchodného družstva vo Vechci Vám ponúka možnosť odpredaja Vami vlastnenej pôdy, ktorú prenajímate nášmu POD Vechec. Cena bude riešená individuálne v závislosti od výmery pôdy, druhu pôdy a katastrálneho územia. Kúpna cena Vám bude uhradená okamžite po podpise zmluvy.

Pokiaľ máte záujem o odpredaj pôdy, prosíme o urýchlené oznámenie Vášho rozhodnutia a nákup pôdy sa bude realizovať podľa poradia dohodnutých predajov.

Ak ste sa rozhodli pre predaj pôdy nášmu poľnohospodárskemu obchodnému družstvu, kontaktujte sa s našim pracovníkom Ing. Pavlom Filipekom, t.č. 0901 711 364, s ktorým si upresnite spôsob predloženia potrebných dokladov a ďalší postup pri realizácii obchodu.

 

Vo Vechci dňa 04.12.2020

 

Bindas Marián, predseda predstavenstva POD

OZNAM

POD Vechec týmto oznamuje, že v dňoch

3.12.2020, 4.12.2020 a 5.12.2020,

t.j. štvrtok, piatok, sobota sa bude vydávať kukurica.

Možnosť vybrať obilie bude v čase od 8:00 do 14:00 hod.

 

Bindas Marián

predseda predstavenstva POD

OZNAM

POD Vechec týmto oznamuje, že v pracovných dňoch

od 07.09.2020 do 18.09.2020

v čase od 8:00 hod do 14:00 hod

a v sobotu 19.09.2020

v čase od 8:00 hod do 13:00 hod

budeme vydávať naturálie za nájomné (pšenica).

Výdaj kukurice včas oznámime.

Bindas Marián

predseda predstavenstva POD

OZNAM

POD Vechec týmto oznamuje, že v dňoch

24.10.2019, 25.10.2019 a 26.10.2019

t.j. štvrtok, piatok a sobota sa bude vadávať kukurica a pšenica.

Možnosť vybrať obilie bude v čase od 8.00 do 14.00 hod

a v sobotu od 9.00 do 13.00 hod.

 

Ing. Kravec Ján

predseda predstavenstva POD

Deň poľa 2019

Dňa 7.6.2019 sa na našich pozemkoch konal Deň poľa. Zorganizovali sme ho spolu so spoločnosťami RAPOOL Slovakia a LEMKEN.

DSC_0088

Celú akciu moderovala Veronika Paulovičová, ktorá na úvod podujatia zorganizovala súťaž v hode vidlami.

DSC_0018  DSC_0012

Predseda POD Vechec Ing. Ján Kravec privítal účastníkov podujatia a predstavil družstvo.

DSC_0103

Svoje spoločnosti a predvádzané stroje a pokusy predstavili čelní predstavitelia spoločnosti RAPOOL a LEMKEN na Slovensku.

DSC_0106

Organizátorov potešila veľká účasť poľnohospodárov z celého východného Slovenska.

DSC_0118

Účastníci dňa poľa si pozreli pokusné políčka s novými hybridmi repky ozimnej, ktoré predstavili zástupcovia šľachtiteľov.

DSC_0136  DSC_0132  DSC_0150

Zaujali aj nové odrody a hybridy ozimnej pšenice.

DSC_0247  DSC_0274

Na záver moderátorka zorganizovala kultúrnu vložku včítane vylosovania hodnotných cien v tombole.

DSC_0425  DSC_0466

 

deň poľa   deň poľa1

OZNAM

POD Vechec bude predávať pšenicu za nájom pôdy

v pracovných dňoch od 09.09.2019 do 20.09.2019

v čase od 8:00 hod do 14:00 hod

a v sobotu 21.09.2019 od 8:00 hod do 13:00 hod.

Výdaj kukurice včas oznámime.

 

Ing. Kravec Ján

predseda POD

Rokovanie vlády

Dňa 30.8.2016 sa vo Vranove nad Topľou konalo výjazdové rokovanie našej vlády, ktoré prejednalo a schválilo akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou.

Pri tejto príležitosti sa na pôde nášho družstva konalo stretnutie s poľnohospodármi nášho okresu aj za účasti ministrov našej vlády. Naše pozvanie prijala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Ing. Gabriela Matečná

a minister obrany

Peter Gajdoš

Naše pozvanie prijal aj prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou

Mgr. Andrej Krišanda

a primátor mesta Vranov nad Topľou

Ján Ragan

Z neformálnej besedy, ktorá sa týkala hlavne ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva a rozvoja nášho okresu a mesta prinášame niekoľko záberov.

minister1 minister3 minister5 minister8 minister9 minister11 minister12 minister14 minister15