Kúpa – predaj

OZNAM

Predstavenstvo družstva sa rozhodlo aj v roku 2016 pokračovať v nákupe poľnohospodárskej pôdy za rovnakých podmienok ako v roku 2015. Pôdu na predaj môžu ponúknuť všetci, ktorí majú s družstvom nájomnú zmluvu. Uprednostnení budú vlastníci pôdy s výmerou väčšou ako 1 ha. V prípade záujmu o predaj kontaktujte nášho ekonóma Ing. Filipeka, s ktorým si dohodnete možnosť a podmienky obchodu.

 

Ing. Kravec Ján
predseda predstavenstva