Kontakt

Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec

RV – obiloviny, olejniny, strukoviny, služby v oblasti mechanizácie

094 12 Vechec
Tel.: +421 57 4490 217, 0911 580 612

E-mail: pf.podvechec@gmail.com, podvechec@gmail.com

IČO: 31714838
IČ DPH: SK2020528169

 

Kontaktné osoby:

Bindas Marián – predseda
Ing. Kušnyer Ladislav – podpredseda

vedúci úseku                   vedúci úseku               vedúci
rastlinnej výroby            mechanizácie              ekonomického úseku
Bindas Marián                Rakoci Dušan             Ing. Filipek Pavol
t.č. : 0918 623 270         t.č. : 0907 917 919      t.č. : 0901 711 364

 

Poľnohospodárstvo › Poľnohospodárska prvovýroba › Zmiešané hospodárstvo

Rastlinná výroba
– obilniny, olejniny, strukoviny, kukurica

Služby v oblasti mechanizácie