Kontakt

Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec

RV – obiloviny, olejniny, strukoviny, ŽV – mlieko, ošípané, HD výkrm, služby v oblasti mechanizácie

094 12 Vechec
Tel.: +421 57 4490 217
Fax: +421 57 4881 610

E-mail: podvechec@stonline.sk

IČO: 31714838
IČ DPH: SK2020528169

 

Kontaktné osoby:

Ing. Ján KRAVEC – predseda
Dr. Ján GAJDZIK – podpredseda

vedúci úseku                   vedúci úseku                   vedúci úseku               vedúci
rastlinnej výroby            živočíšnej výroby           mechanizácie              ekonomického úseku
Bindas Marián                Ing. Bindas Juraj           Rakoci Dušan             Ing. Filipek Pavol
t.č. : 0918 623 270         t.č. : 0901 711 374          t.č. : 0907 917 919      t.č. : 0901 711 364

 

Poľnohospodárstvo › Poľnohospodárska prvovýroba › Zmiešané hospodárstvo

Rastlinná výroba
– obilniny, olejniny, strukoviny, kukurica

Živočíšna výroba
– mlieko, HD výkrm

Služby v oblasti mechanizácie