OZNAM

OZNAM

POD Vechec týmto oznamuje, že v dňoch

24.11.2022, 25.11.2022 a 26.11.2022,

t.j. štvrtok, piatok a sobota sa bude vydávať kukurica.

Možnosť vybrať obilie bude v čase od 8:00 do 14:00,

a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod.

Bindas Marián

predseda predstavenstva POD Vechec

About the Author

podvechec administrator

Comments Are Closed!!!