Rastlinná výroba

Družstvo hospodári na výmere skoro 2.400 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho predstavuje skoro 1.700 ha orná pôda. Táto pôda sa nachádza v katastrálnych územiach mesta Vranov n.T.a obcí Vechec, Banské, Juskova Voľa, Kamenná Poruba, Zámutov a Komarany.
Rozhodujúcu výmeru ornej pôdy zaberajú obilniny, z nich najviac ozimná pšenica skoro 600 ha. Pestujeme aj ozimný a jarný jačmeň. Z obilnín skoro 200 ha predstavujú osivárske výmery.
Z ďalších plodín veľký význam má ozimná repka, kukurica, sója aj slnečnica.
Významným odlíšením od iných podnikov je pestovanie osiva tráv. Pestovanie tráv na semeno má u nás už dlhodobú tradíciu. Dnes tieto osivárske plochy zaberajú skoro 200 ha.
V úrodach plodín náš podnik dlhodobo patrí medzi najlepšie v našom okrese.

 

Odovzdávanie ocenenia

Keďže zrnovú kukuricu pestujeme každoročne na výmere okolo 200 ha, veľkú pozornosť venujeme aj výberu správnych odrôd, vhodných do našich podmienok. Preto každoročne máme na pokusnom poli zasiatych niekoľko desiatok odrôd kukurice od rôznych osivárskych firiem.

Osivárska firma Monsanto Slovakia s.r.o. vyhodnotila naše výsledky v pokusoch ako najlepšie na Slovensku. Pri príležitosti odovzdania ocenenia za dosiahnuté výsledky zorganizovala aj pracovné raňajky pre všetkých zamestnancov družstva, aby tak poďakovala za dobrú spoluprácu.

Ponúkame niekoľko záberov z vydarenej akcie:

WP_20160329_12_03_00_ProWP_20160322_07_37_28_ProWP_20160322_07_37_52_ProWP_20160322_07_40_23_ProWP_20160322_07_43_05_ProWP_20160322_07_43_26_ProWP_20160322_07_45_07_ProWP_20160322_07_47_24_ProWP_20160322_07_50_55_ProWP_20160322_07_51_03_ProWP_20160322_07_52_18_ProWP_20160322_07_59_45_ProWP_20160322_08_05_59_ProDSC_0239

 

Bindas Marián

hlavný agronóm POD

 

Žatva 2016

WP_20160722_13_08_53_ProWP_20160727_19_35_39_ProWP_20160727_19_31_17_ProWP_20160727_18_50_57_ProWP_20160727_18_50_38_ProWP_20160727_18_46_20_ProWP_20160727_18_46_17_ProWP_20160727_18_43_32_Pro

Výsledky žatvy: jačmeň ozimný   108,90 ha   úroda: 6,4 t/ha

repka ozimná        69,07 ha   úroda: 3,48 t/ha

jačmeň jarný         89,63 ha   úroda: 6,1 t/ha

pšenica ozimná   520,68 ha   úroda: 6,63 t/ha