Odkúpenie pôdy

Odkúpenie pôdy

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho obchodného družstva vo Vechci Vám ponúka možnosť odpredaja Vami vlastnenej pôdy, ktorú prenajímate nášmu POD Vechec. Cena bude riešená individuálne v závislosti od výmery pôdy, druhu pôdy a katastrálneho územia. Kúpna cena Vám bude uhradená okamžite po podpise zmluvy.

Pokiaľ máte záujem o odpredaj pôdy, prosíme o urýchlené oznámenie Vášho rozhodnutia a nákup pôdy sa bude realizovať podľa poradia dohodnutých predajov.

Ak ste sa rozhodli pre predaj pôdy nášmu poľnohospodárskemu obchodnému družstvu, kontaktujte sa s našim pracovníkom Ing. Pavlom Filipekom, t.č. 0901 711 364, s ktorým si upresnite spôsob predloženia potrebných dokladov a ďalší postup pri realizácii obchodu.

 

Vo Vechci dňa 04.12.2020

 

Bindas Marián, predseda predstavenstva POD

About the Author

podvechec administrator

Comments Are Closed!!!