Nezaradené

OZNAM

POD Vechec týmto oznamuje, že v dňoch

24.10.2019, 25.10.2019 a 26.10.2019

t.j. štvrtok, piatok a sobota sa bude vadávať kukurica a pšenica.

Možnosť vybrať obilie bude v čase od 8.00 do 14.00 hod

a v sobotu od 9.00 do 13.00 hod.

 

Ing. Kravec Ján

predseda predstavenstva POD

Deň poľa 2019

Dňa 7.6.2019 sa na našich pozemkoch konal Deň poľa. Zorganizovali sme ho spolu so spoločnosťami RAPOOL Slovakia a LEMKEN.

DSC_0088

Celú akciu moderovala Veronika Paulovičová, ktorá na úvod podujatia zorganizovala súťaž v hode vidlami.

DSC_0018  DSC_0012

Predseda POD Vechec Ing. Ján Kravec privítal účastníkov podujatia a predstavil družstvo.

DSC_0103

Svoje spoločnosti a predvádzané stroje a pokusy predstavili čelní predstavitelia spoločnosti RAPOOL a LEMKEN na Slovensku.

DSC_0106

Organizátorov potešila veľká účasť poľnohospodárov z celého východného Slovenska.

DSC_0118

Účastníci dňa poľa si pozreli pokusné políčka s novými hybridmi repky ozimnej, ktoré predstavili zástupcovia šľachtiteľov.

DSC_0136  DSC_0132  DSC_0150

Zaujali aj nové odrody a hybridy ozimnej pšenice.

DSC_0247  DSC_0274

Na záver moderátorka zorganizovala kultúrnu vložku včítane vylosovania hodnotných cien v tombole.

DSC_0425  DSC_0466

 

deň poľa   deň poľa1

OZNAM

POD Vechec bude predávať pšenicu za nájom pôdy

v pracovných dňoch od 09.09.2019 do 20.09.2019

v čase od 8:00 hod do 14:00 hod

a v sobotu 21.09.2019 od 8:00 hod do 13:00 hod.

Výdaj kukurice včas oznámime.

 

Ing. Kravec Ján

predseda POD

Rokovanie vlády

Dňa 30.8.2016 sa vo Vranove nad Topľou konalo výjazdové rokovanie našej vlády, ktoré prejednalo a schválilo akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou.

Pri tejto príležitosti sa na pôde nášho družstva konalo stretnutie s poľnohospodármi nášho okresu aj za účasti ministrov našej vlády. Naše pozvanie prijala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Ing. Gabriela Matečná

a minister obrany

Peter Gajdoš

Naše pozvanie prijal aj prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou

Mgr. Andrej Krišanda

a primátor mesta Vranov nad Topľou

Ján Ragan

Z neformálnej besedy, ktorá sa týkala hlavne ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva a rozvoja nášho okresu a mesta prinášame niekoľko záberov.

minister1 minister3 minister5 minister8 minister9 minister11 minister12 minister14 minister15