Chcete sa dozvedieť viac?

Neváhajte nás kontaktovať..

Najnovšie oznamy

18 máj,2021

OZNAM

Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec v zmysle uznesenia predstavenstva zo dňa 28.4.2021 ponúka na odpredaj časť hospodárskeho dvora

4 dec,2020

Vyplácanie podielu na zisku POD za rok 2018

Výročná členská schôdza POD Vechec dňa 3.7.2020 rozhodla o vyplatení podielu na zisku členom POD a vlastníkom DPL POD Vechec. Predme

4 dec,2020

Odkúpenie pôdy

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho obchodného družstva vo Vechci Vám ponúka možnosť odpredaja Vami vlastnenej pôdy, ktorú prenajímate n

26 nov,2020

OZNAM

POD Vechec týmto oznamuje, že v dňoch 3.12.2020, 4.12.2020 a 5.12.2020, t.j. štvrtok, piatok, sobota sa bude vydávať kukurica. Mo