Vyplácanie podielu na zisku POD za rok 2019

Vyplácanie podielu na zisku POD za rok 2019

Na základe rozhodnutia Náhradnej výročnej členskej schôdze POD Vechec dňa 10.8.2021 bude POD Vechec vyplácať podiel na zisku členom POD a vlastníkom DPL POD Vechec.

Predmetný podiel na zisku bude vyplatený z nerozdeleného zisku POD za rok 2019 s tým, že na jeho vyplatenie sa vzťahujú všetky platné právne predpisy súvisiace so zdanením.

Pri nižších čiastkach, pokiaľ bude v pokladni POD dostatok hotovostných finančných zdrojov, je možné výnimočne vyplatiť tieto dividendy v hotovosti z pokladne POD. V prípade záujmu o výplatu na účet, oznámte číslo účtu na uvedený kontakt. Aby sme Vám mohli dividendy vyplatiť, musíte sa nášmu pracovníkovi preukázať platným preukazom totožnosti. Výplata dividend bude realizovaná týždenne od pondelka do stredy v čase od 9:00 hod do 12:00 hod.

Prípadné nejasnosti konzultujte osobne alebo telefonicky u pána Ing. Pavla Filipeka, t.č. 0901 711 364.

Vo Vechci dňa 5.11.2021

Bindas Marián, predseda predstavenstva POD

About the Author

podvechec administrator

Comments Are Closed!!!