OZNAM

OZNAM

POD Vechec týmto oznamuje, že v dňoch

3.12.2020, 4.12.2020 a 5.12.2020,

t.j. štvrtok, piatok, sobota sa bude vydávať kukurica.

Možnosť vybrať obilie bude v čase od 8:00 do 14:00 hod.

 

Bindas Marián

predseda predstavenstva POD

About the Author

podvechec administrator

Comments Are Closed!!!