OZNAM

OZNAM

POD Vechec týmto oznamuje, že v dňoch

24.10.2019, 25.10.2019 a 26.10.2019

t.j. štvrtok, piatok a sobota sa bude vadávať kukurica a pšenica.

Možnosť vybrať obilie bude v čase od 8.00 do 14.00 hod

a v sobotu od 9.00 do 13.00 hod.

 

Ing. Kravec Ján

predseda predstavenstva POD

About the Author

podvechec administrator

Comments Are Closed!!!