Živočíšna výroba

 

Družstvo sa venuje iba chovu hovädzieho dobytka, na čo využíva tri hospodárske dvory: Ortáše, Juskova Voľa a Vechec.

Najdôležitejší je hospodársky dvor Ortáše, kde chováme okolo 190 ks dojníc. Chov je zaradený medzi šľachtiteľské chovy slovenského strakatého dobytka. Hlavným produktom tohto dvora je mlieko. V jeho výrobe sa nám dlhodobo darí zvyšovať dojivosť:

Vývoj úžitkovosti

Dnes môžeme povedať, že patríme v úžitkovosti dojníc na popredné miesto v okrese:

Mlieková úžitkovosť v okrese VT

Problémom sú nízke ceny mlieka a preto výroba mlieka je dlhodobo stratová.

Na hospodárskom dvore vo Vechci sa venujeme výkrmu býkov. Aj tu sa nám vo výrobe celkom darí, keď dosahujeme denné prírastky vyše 1,10 kg/kŕmny deň.

Hospodársky dvor na Juskovej Voli využívame na pastevný odchov jalovíc, ktoré slúžia na obmenu dojníc.